Al Matí
SOM ESDI: L' ESDI impulsa 12 cursos monogràfics de 20 hores apropar el disseny a tothom