Hotel Suís
Aleix Coch reapareix en un onze titular del Sabadell en lliga 10 mesos després