Al Matí
Eulàlia Barros, responsable del torn d'ofici Col·legi d'Advocats: "La classe mitja baixa queda fora de la justícia gratuïta"