Hotel Suís
Manzanera: "Hidalgo casa molt amb la idea i la filosofia del nostre club"