En directe: De 16:00 a 19:00
Connectats
A continuació:
De 19:00 a 19:30
Notícies Vespre
De 19:30 a 20:00
Fórmula Musical
Taller de ràdio als Instituts

Taller de ràdio als Instituts

A qui s'adreça:

Alumnes de 2n cicle d'ESO, formació professional i escoles d'adults.

Projecte on els alumnes aprendran i posaran en pràctica la producció i realització d’una programa radiofònic de 60 minuts de durada, que s’emetrà per Ràdio Sabadell, a través del 94.6FM i també pel canal d’Internet.

L'alumnat treballarà els continguts del programa i tot allò que el complementi com ara: músiques, sons, …, així com la seva promoció a través de l’antena de ràdio i les xarxes socials.

El taller es desenvolupa en 4 sessions i cada sessió consta de 6 hores lectives, que es poden realitzar durant el mateix mes. Les 3 primeres sessions es duen a terme a l'aula, mentre que la quarta es porta a terme als estudis de Ràdio Sabadell i consisteix en l’enregistrament del programa.

Programació:

  • 1a sessió: sessió teòrica de presentació del taller de ràdio escolar, característiques, gèneres radiofònics, organització del treball. Aquesta sessió serà molt activa, amb exemples pràctics (àudios / videos) i interacció amb els alumnes. Pensaran el nom del programa radiofònic, triaran les seccions que tindrà el magazin i s'organitzaran els grups que s’encarregaran de cadascuna de les tasques per l'elaboració del programa de ràdio. Cada grup tindrà assignada la tasca que caldrà realitzar per la propera sessió.

 

  • 2a sessió: sessió pràctica per la creació de continguts on es treballarà el guió de cadascuna de les parts o seccions del programa, posant en pràctica la redacció periodística radiofònica. Preparació dels àudios (sintonies, falques publicitàries, etc.).  En aquesta sessió els alumnes també redactaran el text (copy) d’una falca publicitària així com la tècnica per fer difusió del programa de ràdio per les xarxes socials. 

 

  • 3a sessió: sessió pràctica d’assaig i resolució de problemes i dubtes. Lectura dels guions fixant-se en l’expressió oral i aprenent la “lectura radiofònica”. Serà una mena d’assaig general previ a la gravació del programa.

 

  • 4a sessió: sessió pràctica que es farà als estudis de Ràdio Sabadell i que consistirà en la gravació del programa i la seva audició. Avaluació i comentaris sobre el resultat. Es treballarà amb eines com Google Sites i Google Drive que permeten compartir el contingut amb totes les persones implicades en la producció del programa de ràdio

Objectius:

- Aprendre a buscar i valorar la informació en diferents entorns: escola, família, ciutat, societat.

- Practicar diverses formes d’expressió oral: debat, notícia, entrevista. Augmentar la capacitat per narrar, descriure i explicar idees i observacions.

- Aprendre a pronunciar correctament, adequant el to de veu al contingut del missatge. Corregir l’entonació, dicció, vocalització i reconeixement de la pròpia veu. Utilitzar i ampliar el vocabulari. Millorar l’expressió oral en general i, en particular, a l’hora de parlar davant d’un grup

- Promoure el treball en equip i exercitar el respecte a la diversitat, la solidaritat i els valors democràtics així com la creativitat.

- Fomentar l'ús de la tecnologia de la informació, com a eina pedagògica.

Competències bàsiques:


- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament:

Dates de realització: 4 sessions durant el mateix mes, d'octubre a juny, a concretar amb el centre educatiu.

Horari de les sessions: de 8.30 a 14.30 h

Durada de les sessions: 6 hores

Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe

Lloc de realització: les 3 primeres sessions a l'aula i la darrera sessió a Ràdio SabadellContactar