En directe: De 14:15 a 15:00
Fórmula Musical
A continuació:
De 15:00 a 16:00
Quimèric (R) / La Caverna Galàctica (R)
De 16:00 a 19:00
Connectats

Informació general

A través del portal de continguts de Ràdio Sabadell 94.6 a internet, situat a l'adreça URL www.radiosabadell.fm, es posa a disposició dels visitants i usuaris el web oficial de l'emissora (en endavant radiosabadell.fm) amb continguts i serveis d'interès general, dirigit a les persones que escolten l'emissora, viuen a la ciutat o que desitgen conèixer-la, a entitats, a professionals i a les empreses.

Les dades identificatives del responsable de radiosabadell.fm són les següents:

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, S.L.U.
C/ Doctor Puig 18
08202 Sabadell
Telèfon: 93 745 19 60
NIF: B-61323085 
Correu electrònic: webmaster@radiosabadell.fm


Condicions d'ús de la pàgina web de Radio Sabadell 94.6

 1. Condicions d'accés

  S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a radiosabadell.fm cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

  Mitjançant l'accés i ús de radiosabadell.fm l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

  L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei o la participació en algun programa o emissió. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 2. Condicions d'ús

  L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts, serveis i recursos que ofereix radiosabadell.fm, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social.

  L'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica; o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

  Com a conseqüència, Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L.U. es reserva el dret a excloure a l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a radiosabadell.fm, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.

 3. Continguts

  Les dades i continguts que apareixen publicats a radiosabadell.fm hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden contenir errors o no estar degudament actualitzades.

  Comunicacions Àudiovisuals de Sabadell S.L.U. es reserva el dret a modificar, de forma unilateral i sense previ avís els continguts publicats, introduir nous continguts i eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts de radiosabadell.fm segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

 4. Règim de responsabilitats

  Accés

  Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.U. no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a radiosabadell.fmoriginades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet.

  Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.U. no pot garantir l'accés a radiosabadell.fm sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè l'empresa.

  Comunicacions Àudiovisuals de Sabadell S.L.U. no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que l'usuari pugui contraure a causa de la navegació per radiosabadell.fm.

  Còpies temporals (Catching)

  Es recomana a l'usuari recarregar en cada moment els continguts que es troben a la memòria temporal del propi ordinador a fi i efecte d'obtenir una informació plenament actualitzada.

  Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.U. no serà responsable de que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a radiosabadell.fm.

  Continguts

  Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.U. no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats aradiosabadell.fm.

 5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

  Tots els elements del portal radiosabadell.fm (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.U. (a menys de que ho indiqui expressament). A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

  En particular, però sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a l'ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de radiosabadell.fm, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos, si aquesta utilització no ha estat autoritzada per radiosabadell.fm

  En aquest sentit, l'usuari haurà d'abstenir-se de descompilar, desenssamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal.

 6. Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

  Quan s'estableixi l'enllaç amb radiosabadell.fm no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

  En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que Comunicacions Àudiovisuals de Sabadell S.L.U. ha autoritzat, intervé, avala, promou, participa o ha supervisat en qualsevol forma els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç. Ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte autorització expressa.

  La presència a radiosabadell.fm d'enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.U. no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a

  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d'ús de la web externa, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.
 7. Jurisdicció aplicable

  Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals es substantivaran davant la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.