En directe: De 16:00 a 19:00
Connectats
A continuació:
De 19:00 a 19:30
Ona d’Escacs
De 19:30 a 20:00
El Mussol Maltès
Estudiants fent les proves d'accés a la universitat | Roger Benet Estudiants fent les proves d'accés a la universitat | Roger Benet
26.10.2021 12:20

4 de cada 10 vallesans d'entre 25 i 64 anys tenen estudis superiors

El Vallès Occidental és la setena comarca amb més població de 25 a 64 anys amb estudis superiors. El 41,3% de la població és titulada en educació superior, per sobre de la mitjana catalana que se situa al 41%. En canvi, és inferior a la mitjana de l'àmbit metropolità (44,6%), que té la comarca amb un percentatge més elevat, el Barcelonès (49,2%).

Pel que fa als municipis, el Vallès Occidental té dos municipis que lideren alguns dels rànquings en formació superior. Entre les poblacions d'entre 10.000 i 50.000 habitants, Sant Quirze del Vallès és el segon municipi amb més persones amb estudis superiors (57,9%), mentre que Badia del Vallès se situa en un dels índexs més baixos (18,9%).

Entre els de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès amb el 73,5% és la ciutat amb més percentatge de població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors.


El 31,8% de la població catalana té estudis superiors

El 31,8% de la població major de 15 anys de Catalunya té estudis superiors, segons dades del 2019 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). En xifres absolutes són 2.065.692 persones. A l'altre extrem, un 17,7% de la població disposen com a màxim de titulació d'educació primària o inferior, un 27,4% ha completat la primera etapa d'educació secundària i el 23,2% que són titulats en estudis secundaris de segona etapa. Un 0,3% no sap llegir ni escriure.

Segons l'Idescat, els nivells educatius han millorat de forma ininterrompuda i cada generació ha assolit nivells de formació més alts que els precedents. Així, el percentatge de població titulada en estudis superiors és del 14% en la població de 65 anys o més i arriba al 38,3% en la població de 15 a 44 anys.

D'altra banda, hi ha més dones (19,8%) que homes (15,5%) que han assolit estudis d'educació primària com a màxim, però el mateix passa amb les titulacions d'educació superior (33,1% de dones i 30,4% d'homes). Això s'explica perquè les dones de les generacions més antigues accedien menys que els homes a la formació.