En directe: De 17:00 a 18:00
L’Espia de Mahler (R)
A continuació:
De 18:00 a 19:00
Connectats (R)
De 19:00 a 19:30
Fórmula Musical
La Unitat de Diagnòstic Prenatal de Parc Taulí | Cedida La Unitat de Diagnòstic Prenatal de Parc Taulí | Cedida
15.01.2018 13:15

Cada any es diagnostiquen al Parc Taulí 100 casos de defectes congènits

Cada any es diagnostiquen al Parc Taulí 100 casos de defectes congènits. És una de les dades que s'han donat a conèixer en el vint-i-cinquè aniversari de la Unitat de Diagnòstic Prenatal de Parc Taulí, pionera des de la seva creació i capdavantera en l'aplicació de tècniques avançades de diagnòstic. Aquesta àrea va ser de les primeres de l'Estat en aplicar alguns coneixements que ara ens semblen comúns. Míriam Guitart, cap de la unitat, explica que "la ressonància magnètica per veure amb més detall les anomalies del cervell i del sistema nerviós central vam ser dels primers a Espanya". I "la ecocardiografia des del 1993 que l'estem fent". També cal esmentar l'assessorament genètic. El diagnòstic prenatal engloba totes les accions diagnòstiques que ajuden a detectar qualsevol defecte congènit durant el període prenatal. Això vol dir que l'equip que se n'encarrega demanada professionals de diferents àmbits. La unitat ha tingut un creixement exponencial. L'any 2000 es detectaven un 30% de patologies i actualment s'arriba al 80% de diagnòstic prenatal precoç. Les que tenen més prevalença són les cardiopaties i les patologies renals. Les tècniques no invasives són l'ecografia, la ressonància magnètica i l'anàlisi de l'ADN fetal en sang materna. Les tècniques invasives són l'amniocentesi, la biòpsia de còrion i la funicolocentesi.