Programació Especial Estiu
El carrer de Pérez Moya, on hi ha l'Escola Serra, rebent els últims retocs a l'actuació de pacificació | Pau Duran El carrer de Pérez Moya, on hi ha l'Escola Serra, rebent els últims retocs a l'actuació de pacificació | Pau Duran
26.03.2021 16:56 Pau Duran

L'Ajuntament de Sabadell pacifica el carrer de l'Escola Serra i prepara els de 4 centres més

L'Ajuntament de Sabadell ha presentat aquest divendres l'actuació de pacificació que s'ha fet al tram del carrer de Pérez Moya, on hi ha l'Escola Serra. Després que en aquesta via ja s'hagués limitat l'accés al trànsit rodat a les hores d'entrada i sortida de l'escola, ara es convertirà aquest tram de carrer en una plataforma d'un sol nivell, amb una única vorera aixecada a la banda dels habitatges. Les obres inclouen el soterrament de les línies aèries de baixa tensió, la renovació de la xarxa d'aigua i millores en el clavegueram. També la plantació d'arbrat. L'equip de govern ha visitat els treballs. La pacificació farà de l'àrea de davant de l'escola un espai de trobada. Un fet que suposa un canvi en l'urbanisme, tal com s'entenia fins no fa gaire. Aquesta actuació ha costat 200.000 euros, d'un total d'1.700.000 d'euros previstos als cinc camins escolars del pla municipal, que inclou també les escoles Sant Julià, Samuntada, Joaquim Blume l'any 2022, i Pau Casals, que serà la següent, invertint 700.000 euros. La meitat del cost dels projectes són finançats amb Fons FEDER. Les actuacions de l'any següent serviran per fer una Memòria Tècnica dels Camins Escolars i un Manual d'actuacions tàctiques per aquests entorns, amb l'objectiu d'establir una metodologia en el disseny de tots els camins que s'abordin d'ara endavant. Es vol potenciar la participació del conjunt de la comunitat educativa i especialment dels infants.

L'alcaldessa Marta Farrés ha valorat l'impacte de les actuacions i també les valoracions del veïnat:

"Són actuacions complicades, perquè vol dir que la gent perd aparcament, perquè abans aquí podien aparcar cotxes i ara no es pot. Per tant, en l'àmbit de veïnatge, pot haver-hi un cert conflicte, però és veritat que després tothom entén que la qualitat que es guanya és molt important i he tingut l'oportunitat de parlar-ho amb veïns i veïnes i estan contents dels resultats i això ens anima a poder-ho fer en altres punts".

"Tant a nord, a sud, d'est a oest, passant pel centre de la ciutat, en aquells punts que es pot, que, de vegades, no a tot arreu es pot, però en tots aquells punts on sigui possible, volem fer un model com el que es veu aquí" davant l'Escola Serra.

govern