Programació Especial Estiu
Responsables i participants del projecte Gasmonkey/ Roger Benet Responsables i participants del projecte Gasmonkey/ Roger Benet
02.10.2018 16:15 Karen Madrid

L'Institut Ribot i Serra impulsa un projecte per motivar els alumnes a través de la restauració de motocicletes

L'Institut Ribot i Serra, situat entre els barris de Campoamor i Espronceda, ha posat en marxa una nova iniciativa per motivar els seus alumnes i, alhora, reduir l'absentisme escolar. Es tracta del projecte Gasmonkey, que consisteix en aplicar tots els coneixements curriculars que ha d'aprendre un alumne de 3r d'ESO a la restauració de motocicletes. Ara mateix, 14 estudiants participen en aquest projecte educatiu, que segons els seus impulsors, ha aconseguit reduir un 80 per cent la conflictivitat a l'aula. "Hi ha alumnes que tenen certa dificultat per seguir la típica classe magistral. El que volem és donar cabuda a aquestes dificultats perquè puguin assimilar les mateixes competències que els altres", apunta Norbert Riquelme, docent del Ribot i Serra.

El projecte Gasmonkey, impulsat pel professor Joan Pastor, dóna tota la responsabilitat als alumnes, que en assemblea escullen quin és el projecte de rehabilitació de les motocicletes que volen portar a terme i com volen fer-lo. D'aquesta manera, els estudiants es motiven amb una tasca que els agrada mentre aprenen els coneixements que els pertoca per curs. "Ells tenen un blog on cada setmana escriuen coses i treballen la competència lingüística. Amb el disseny de motos, també treballes la part visual i pràctica. El que va ser més difícil, va ser encaixar la resta de coneixements", ha explicat Pastor. "Hem après moltes coses, com matemàtiques o ciència. Hem après moltes coses que a classe no apreníem", assenyala David Fara, un dels participants del programa. "Vas més motivat a l'institut. Saps que no vas a copiar tot el dia, sinó a fer treballs manuals amb les motos", confirma Jesús Chiménez, un dels estudiants. Tot plegat ha estat possible amb un pressupost mínim, ja que una de les motocicletes l'han comprat de segona mà i les altres dues, de 50 anys d'antiguitat, les ha aportat el mateix Pastor, propietat de la seva família.